Πρόσκληση στη Θεματική – Ενημερωτική εκδήλωση «Παράκτιες Απειλές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις»

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., εταίρος του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» του ΕΠΑΛθ 2014-2020, στο πλαίσιο της ενέργειας: “ Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση ” σας προσκαλεί στη θεματική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παράκτιες Απειλές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις»

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

11:50 – 12:10
Αφίξεις Συμμετεχόντων

12:10 – 12:20
Παρουσίαση σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»
Χρυσάνθη Κουτσαντά
Στέλεχος Πιερικής Αναπτυξιακης Α.Ε. Ο.Τ.Α.

12:20 – 12:30
«Παρουσίαση Παράκτιων απειλών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Πιερία»
Πηνελόπη Βουλγαρίδου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας \ Τμήμα Αλιείας

12:30 – 13:00
«Ένταξη του Παράκτιου Χώρου σε Σχέδια Εδαφικής Ανάπτυξης»
Δρ. Πρόδρομος Μαρδάκης
ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13:00 – 13:30
«Η βιώσιμη ανάπτυξη υπό το πρίσμα της οικονομίας και της οικολογίας: Η αποτίμηση της αξίας του παράκτιου περιβάλλοντος και του κόστους υποβάθμισής του βάσει των οικοσυστημικών του υπηρεσιών»
Δρ. Διονύσιος Λατινόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ

13:30 – 14.00
«Διάβρωση ακτών και κίνδυνοι της παράκτιας ζώνης– Τρόποι αντιμετώπισης»
Δρ Θεοφάνης Καραμπάς
Καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

14:00 – 14:30
«Παράκτιες απειλές στη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον»
Δρ. Σπύρος Μουρελάτος
Βιολόγος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας “Οικοανάπτυξη Α.Ε.”

14:30
Λήξη εκδήλωσης

14:30 – 15:30
Γεύμα Εργασίας