Tag Archive for: CLLD

Συνέντευξη Τύπου στην Πιερική Αναπτυξιακή για την προκήρυξη έργων δημοσίου ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Ιουνίου, η πρώτη προκήρυξη του προγράμματος Leader που αφορά τα έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, δηλαδή τα έργα που  εκτελούν οι ΟΤΑ  α΄ και β΄  βαθμού και οι φορείς τους, οι φορείς δημοσίου τομέα, καθώς και εκείνοι οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν  καταστατικούς σκοπούς που συνάδουν με τα προκηρυσσόμενες δράσεις.

Για την ενημέρωση  των φορέων πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 7 Μαΐου, συνέντευξη τύπου,  στην οποία συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος Κατερίνης, κ. Δημήτριος Ντούρος και τα Μέλη του Δ.Σ.  κ.κ. Σοφοκλής Καλιακός και  Χρήστος Τσικούρας.

Η Πρόεδρος της Πιερικής Αναπτυξιακής και Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Οι δράσεις που μπορούν να υποβάλλουν  οι δυνητικοί δικαιούχοι αφορούν σε μία ευρεία γκάμα δράσεων, όπως, υποδομές και υπηρεσίες μικρής κλίμακας και ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων ποικίλων μορφών. Στην αναλυτική προκήρυξη υπάρχει η ανάλυση κάθε δράσης, οι επιλέξιμες δαπάνες της, το νομικό πλαίσιο που τη διέπει, τα κριτήρια με βάση των οποίων θα αξιολογηθεί, οι  υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων και γενικά κάθε αναγκαίο έγγραφο για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ήδη τα στελέχη της ΠΙΕΡΙΚΗΣ έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο γύρο ενημερώσεων προς τελικούς δικαιούχους, κυρίως δήμους,  ενέργεια η οποία  θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια που η προκήρυξη θα είναι ανοικτή Θα πρέπει εδώ να σταθώ και να συγχαρώ τα στελέχη της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Κ.Μ., διότι ήταν η πρώτη διαχειριστική σε επίπεδο χώρας που ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ελέγxου των διακηρύξεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ντούρος, ο οποίος ανέφερε: «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μία σημαντικότατη επιτυχία  της Πιερικής Αναπτυξιακής, διοίκησης και στελεχών, διότι με  τη συλλογική εργασία και συνεργασία αλλά και με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία των συνεργατών, καταφέραμε  να  είμαστε από τις πρώτες εταιρίες σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας στη φάση αυτή της προκήρυξης, που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης. Το σύνολο των πόρων θα ξεπεράσει  τα 8.000.000 ευρώ σε Δημόσια Δαπάνη και τα 12.000.000 ευρώ σε προϋπολογισμό στην πρώτη κατανομή».

Να σημειωθεί ότι σε πολύ σύντομο διάστημα θα έχουν προκηρυχτεί και τα ιδιωτικά έργα του LEADER, τα οποία αποτελούν και τον κύριο κορμό στη χρηματοδοτική βαρύτητα του τοπικού προγράμματος. Ήδη βρίσκεται σε τελική επεξεργασία η προκήρυξη και τα συνωδά της έγγραφα.

Μετά το καλοκαίρι υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες προετοιμασίας των προκηρύξεων για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ταμείο της Αλιείας, Δημόσια και Ιδιωτικά , με επιπλέον πόρους για το νομό, ειδικά για τα παράκτια δημοτικά διαμερίσματα.

Σημαντική διαφορά μεταξύ των προηγούμενων προγραμμάτων Leader και του Leader 2014-2020, είναι το γεγονός πως η υλοποίηση της τοπικής στρατηγικής, περιλαμβάνει σχεδιασμό  με πολυταμειακή στήριξη. Συγκεκριμένα συμμετέχουν για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ειδικότερα, η χρηματοδότηση του ΕΚΤ θα προέλθει από πόρους του επιχειρησιακού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατευθυνθεί κυρίως σε δράσεις εκπαίδευσης κλαδικών ομάδων των δικαιούχων (τουρισμός, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, κ.λ.π.) και στην υποστήριξη μειονεκτικών  ομάδων πληθυσμού.

Ο  προϋπολογισμός των προτάσεων που θα υποβληθούν μπορεί να ανέρχεται έως του ποσού των 600.000 ευρώ για έργα υποδομών και έως του ποσού των 50.000 ευρώ για έργα που περιλαμβάνουν άυλες δαπάνες π.χ. έργα προβολής.  Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι τα στελέχη της Πιερικής Αναπτυξιακής διαθέτουν την πείρα και την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε, να στηρίξουν τους ενδιαφερομένους σε όλο το εγχείρημα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Συνέντευξη Τύπου της Πιερικής Αναπτυξιακής A.E. O.T.A. για το πρόγραμμα Leader 2014-2020.

Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης που συνέταξε και υπέβαλε η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το πρόγραμμα Leader 2014 – 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παραχώρησε συνέντευξη τύπου, με θέμα την παρουσίαση των βασικών αρχών του νέου προγράμματος, την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής.

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν η Πρόεδρος της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. και Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού και μέλος της Π.Α., Ευάγγελος Λαγδάρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτριος Ντούρος, καθώς επίσης και τα μέλη, Αθανάσιος Καλαϊτζής και Καλιακός Σοφοκλής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε στους δημοσιογράφους των τοπικών μέσων την πρόταση που υπεβλήθη για το Leader 2014-2020, καθώς επίσης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της έναντι των προηγουμένων, τόσο σε επίπεδο περιοχής εφαρμογής, αφού καλύπτεται πλέον όλος ο νομός Πιερίας εκτός του εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης τμήμα, όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης, καθώς συμμετέχουν για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.). Επίσης διευρύνεται το πλήθος των δράσεων, όπως επίσης και ο προϋπολογισμός τους, ο οποίος θα μπορεί να ανέρχεται έως 600.000 ευρώ, δίνοντας βασική προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα.

Η στρατηγική του προγράμματος Leader 2014-2020 διαρθρώνεται γύρω από μία βασική θεματική κατεύθυνση, η οποία είναι  η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Ειδικοί στόχοι είναι η βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, η ενίσχυση παρεμβάσεων για τον πολιτισμό και το περιβάλλον, καθώς επίσης και η υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας και Πρόεδρος της Πιερικής Αναπτυξιακής, Σοφία Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η έγκριση της πρότασης για το νέο Leader αποτελεί μία αδιαμφισβήτητη επιτυχία της Πιερικής Αναπτυξιακής και είναι βέβαιο πως το ενδιαφέρον των Πιεριέων επενδυτών θα είναι υψηλό, καθώς προσφέρονται πολλαπλές ευκαιρίες για ποιοτικές επενδύσεις με υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης σε μία σημαντικά διευρυμένη περιοχή εφαρμογής. Από την πλευρά τους τα στελέχη της Πιερικής Αναπτυξιακής, πρόκειται να σταθούν αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια, ώστε να υπάρχει υψηλό ποσοστό απορρόφησης πόρων του προγράμματος με βασικό στόχο την ενίσχυση του επιχειρείν και τελικό αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής οικονομίας.»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Διοίκησης της Πιερικής Αναπτυξιακής και των στελεχών της εταιρείας, καθώς χωρίς συλλογική προσπάθεια δε θα μπορούσε η Πιερία να προχωρήσει σε μία τόσο επιτυχημένη πρόταση. Επόμενο βήμα πλέον αποτελεί η συνεχής ενημέρωση των Πιεριέων επενδυτών, ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρον τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το πρόγραμμα για ποιοτικές και κερδοφόρες επενδύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πιερική Αναπτυξιακή (τηλ. επικοινωνίας: 2351027541).