1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
''ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013'' - Π.Α.Α.
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα:
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ενημερωτικό Υλικό
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Χαρτης Leader
Χαρτης Περιοχών Προγραμμάτων ΠΑΑ
Νομοθεσία
KAN 1698_05
KAN_259-2008
KAN_1290-2005
KYA 401_30 03 2010_ΦΕΚ_355
KYA ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1η Τροποποίησης-ΦΕΚ Β 894-22-06-2010
KYA ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΚ Β 670 - 10-04-2009
Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε φάκελο
ΚΑΝ 800_2008
ΚΑΝ 1975-2006
Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα
Αναμορφωμενη Προταση Σεπτεμβριος 2010
Κριτήρια Επιλεξιμότητας - Επιλογής
Κριτήρια
Πίνακας Τιμών Μονάδας
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ LEADER 2010
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Υπεύθυνη Δήλωση Επενδυτών
Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
Εμπειρογνωμοσύνες
Τ.Σ.Π.Τ.  για Εστίαση εκτός Παραδοσιακών Οικισμών
Τ.Σ.Π.Τ. για Εστίαση εντός Παραδοσιακών Οικισμών
Τ.Σ.Π.Τ. για Βιοτεχν - Οικοτεχν.
Τ.Σ.Π.Τ. για Διανυκτέρευση εκτός Παραδοσιακών Οικισμών
Τ.Σ.Π.Τ. για Διανυκτέρευση εντός Παραδοσιακών Οικισμών
ΕΜΠΕIΡOΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER
Φάκελος Υποψηφιότητας
(μπορείτε να κατεβάσετε το Φάκελο Υποψηφιότητας είτε ολόκληρο σε αρχείο pdf ή σε δύο αρχεία (Word και Excel) για επεξεργασία)
L123a
PDF
WORD
EXCEL
L311,L312,L313
PDF
WORD
EXCEL
L312-4
PDF
WORD
EXCEL
L321-1
PDF
WORD
EXCEL
L313-9
PDF
WORD
EXCEL
L312-5
PDF
WORD
EXCEL
L323-1
PDF
WORD
EXCEL
L321-3
PDF
WORD
EXCEL
L321-2
PDF
WORD
EXCEL
L323-4
PDF
WORD
EXCEL


Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα
Επιτροπές Αξιολόγησης-Ενστάσεων-Πιστοποίησης
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων δυνητικών δικαιούχων
Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων δυνητικών δικαιούχων
Ορισμός Επιτροπής Πιστοποίησης Έργων Leader
30-06-2012  Αποτελέσματα 1ης προκήρυξης