© Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. 2005 - 2018
Σχεδίαση Minimal Διαφημιστική
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.           Με την υποστήριξη της:
Εθνικός Νικητής
Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
στην κοινωνική οικονομία για άνεργα άτομα με ψυχική ή και νοητική υστέρηση
Υποβολή αιτήσεων για την Πράξη «IΡΙΣ - Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία για άνεργα άτομα με ψυχική ή και νοητική υστέρηση».
Ανακοίνωση για την έναρξη υλοποίησης της Πράξης «IΡΙΣ - Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία για άνεργα άτομα με ψυχική ή και νοητική υστέρηση».
Φυλλάδιο Προγράμματος
Αφίσα Προγράμματος