© Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. 2005 - 2016
Σχεδίαση Minimal Διαφημιστική
GR
EN
Αρχική
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.           Με την υποστήριξη της:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000/ISO 9001:2000 Ap. 2090797
Εθνικός Νικητής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2012 Ισολογισμός 2013 Isologismos-AX-2014
ISOLOGISMOS_2015
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2015