ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

Τοπικό Πρόγραμμα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

> Κατεβάστε το έντυπο των αποτελεσμάτων του προγράμματος

____________________________________________________________________________________

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ 2000-2006

> Κατεβάστε το έντυπο των αποτελεσμάτων του προγράμματος

_____________________________________________________________________________________

Τοπικό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1996 – 2001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.931.775.205 δρχ.(5.669.186 Ευρώ)

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Κ.Π. LEADER II, τόσο αυτές της αρχικής έγκρισης όσο και
αυτών που προέκυψαν από την ανακατανομή, ακολούθησαν τους στόχους του τοπικού προγράμματος.
Σε επίπεδο συμβάσεων υλοποιήθηκαν όλα τα έργα που εντάχθηκαν (52 έργα και 5 ενέργειες κατάρτισης).

Κατεβάστε τον Απολογισμό

Διάφορες Ενέργειες, Ημερίδες, Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1999 – 2003

> Κατεβάστε τον Απολογισμό

___________________________________________________________________________________

Εκπόνηση Μελέτης στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Leader+ & άλλες Μελέτες

> Κατεβάστε τον Απολογισμό

___________________________________________________________________________________

Ευρωπαϊκό Έργο REASURE (ALTENER, 4.1030/Ζ/01-056/2001)

> Κατεβάστε την έκθεση κλεισίματος

___________________________________________________________________________________

Εκδόσεις

Λεύκωμα «ΟΛΥΜΠΟΣ  –  Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ»

Λεύκωμα «ΟΛΥΜΠΟΣ   – ΚΕΙΜΕΝΑ & ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ»

«ΟΛΥΜΠΟΣ  – ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΕΠΗΣ»

Λεύκωμα «ΠΥΔΝΑ»

CD ROM για την προβολή του Νομού Πιερίας

Τουριστική προβολή του Νομού Πιερίας (www.pieria-tourism.gr)

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr