ΠΡΟΦΙΛ

Είκοσι και πλέον χρόνια πετυχημένης και δημιουργικής αναπτυξιακής πορείας, συμπληρώθηκαν  από την ίδρυση (Αύγουστος 1991) της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης, με την επωνυμία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Οι δραστηριότητές της εντάσσονται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία, για περισσότερη και ουσιαστική αποκέντρωση, συμβάλλοντας ενεργά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων, συντονίζοντας όλους τους τοπικούς και θεσμικούς φορείς του Νομού.

Η καταγραφή, η έρευνα, η προώθηση, η υποστήριξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης.

Στρατηγική της εταιρείας είναι η συμβολή της στην ανάδειξη, αξιοποίηση, προβολή, ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία του φυσικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την βιοτεχνική ανάπτυξη του Νομού Πιερίας.

Στόχος

Η εταιρεία παράλληλα με τον συμβουλευτικό και τεχνικό χαρακτήρα της, προωθεί καινοτόμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση εθνικών πόρων και κοινοτικών κονδυλίων, συνεργαζόμενη με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους παραγωγικούς – αναπτυξιακούς και θεσμικούς φορείς του Νομού.

Άξονες Ανάπτυξης
Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν τον πρωτογενή – δευτερογενή – τριτογενή τομέα, όπως, στήριξη της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, μεταφορά και εφαρμογή νέας τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, την υλοποίηση έργων υποδομής, αξιοποιώντας την δυνατότητα συνεργασίας, δικτύωσης και εμπειρίας σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο.
Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την συνεχιζόμενη έρευνα και ανάλυση των χαρακτηριστικών που επιδρούν στην διάρθρωση του ιδιαίτερου δυναμικού της περιοχής.

Ενημέρωση, σύνδεση και επικοινωνία των τοπικών φορέων προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Κατάρτιση και δια βίου κατάρτιση και επιμόρφωση του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού.

Στήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών ολοκληρωμένης ανάπτυξης προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και κληρονομιάς με την παράλληλη προβολή των πλεονεκτημάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Υποστήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας, την πληροφόρηση που προέρχεται από την διερεύνηση βιώσιμων και ανταγωνιστικών επενδυτικών ευκαιριών, ενισχύοντας τις διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η εταιρεία συγκεντρώνει σήμερα όλους τους Δήμους αλλά και τους κύριους «στρατηγικούς» φορείς του Νομού Πιερίας και ιδιαίτερα στην αγροτική, ορεινή και ημιορεινή Πιερία.

Μετοχικό Κεφάλαιο Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 407.768 Ευρώ.

Η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/ΑΦΟΡΕΑΣΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ €ΠΟΣΟΣΤΟ %
1Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας9.221129.09431,89
2Τ.Ε.Δ.Κ. Ν.Πιερίας1.06814.9523,69
3Δήμος Δίου – Ολύμπου3.38347.36211,70
4Δήμος Πύδνας – Κολινδρού4.68365.56216,20
5Δήμος Κατερίνης7.272101.80825,15
6Αγροτικός Συνεταιρισμός Κολινδρού1502.1000,52
7Αγροτικός Συνεταιρισμός Ράχης3444.8161,19
8Αγροτικός Συνεταιρισμός Λόφου1502.1000,52
9Χιονοδρομικός Όμιλος Κατερίνης253500,09
10Ορειβατικός Σύλλογος Λιτοχώρου385320,13
11Πολιτιστικός Σύλλογος Ράχης507000,17
12Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλιάς638820,22
13Πολιτιστικός Σύλλογος Καρίτσας253500,09
14Κέντρο Αποδήμων Πιεριέων253500,09
15Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας1151.6100,40
16Διεθνές Ίδρυμα Μ. Αλεξάνδρου507000,17
17Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας5537.7421,91
18Επιμελητήριο Πιερίας1.01314.1823,50
19Εργατικό Κέντρο Κατερίνης1151.6100,40
20Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας3444.8161,19
21Ορειβατικός Σύλλογος Κατερίνης385320,13
22Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης588120,20
23Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών385320,13
24Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών466440,16
25Δασικός Συνεταιρισμός Σκοτίνας456300,16

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σήμερα απασχολούνται και συνεργάζονται συνολικά 9 άτομα.

Αναλυτικά:
(1) Αρχιτέκτων Μηχανικός 
(3) Πολιτικοί Μηχανικοί 
(1) Πληροφορικός
(2) Γεωπόνοι 
(2) Οικονομολόγοι

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr