EMbleMatiC

Το έργο με ακρωνύμιο EMbleMatiC ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία και προώθηση των Μεσογειακών φυσικών και πολιτιστικών πόρων» και στον ειδικό στόχο 3.1 « Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου» του επιχειρησιακού προγράμματος INTERREG MED.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η δοκιμή μιας νέας και ριζικά διαφορετικής τουριστικής προσφοράς με βάση τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων βουνών προσφέροντας μια εναλλακτική των παραδοσιακών διακοπών στην παραλία.

Το έργο οργανώνεται γύρω από τρεις στρατηγικούς στόχους:

– Εξισορρόπηση των συγκεντρώσεων των τουριστικών ροών ανάμεσα στη θάλασσα και το βουνό, παράταση της τουριστικής περιόδου και βελτίωση των οικονομικών αποδόσεων για τις περιοχές.

– Από κοινού δημιουργία και  πειραματική εφαρμογή μίας «αργής» (slow) τουριστικής προσφοράς που βρίσκεται στην ενδοχώρα των παράκτιων ορεινών περιοχών, με τη δημιουργία 9 οικο-περιηγήσεων με βάση τις εμβληματικές ιδιομορφίες κάθε  εμπλεκόμενης  περιοχής

– Βελτίωση της διεθνούς αναγνώρισης της μοναδικότητας των μελετώμενων περιοχών μέσω κοινών δράσεων επικοινωνίας και κοινής  προσέγγισης  στον τομέα του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού.

Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του έργου εδώ

ΓΙΑΤΙ & ΠΩΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Το 2013 ξεκινήσαμε με τη δημιουργία του διεθνούς δικτύου των Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων (Εmblematic Mediterranean Mountains-EMM).
Το δίκτυο δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 από φορείς από όλη την Ευρώπη που συναντήθηκαν στο όρος Canigo (Πυρηναία, Γαλλία) για να μοιραστούν τις απόψεις του για το ελπιδοφόρο δίκτυο. Το δίκτυο δημιουργήθηκε υπό την πρωτοβουλία τριών αγροτικών περιοχών από την Γαλλία, την Ελλάδα και την Βουλγαρία, συνεργαζόμενες εντός του πλαισίου των τοπικών τους προγραμμάτων Leader (με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης).
Η δημιουργία του δικτύου οφείλεται στη βούληση να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες κοινές προκλήσεις:
. Να διατηρηθούν οι αξίες της κληρονομιάς από ενδογενείς και εξωγενείς απειλές.
. Να μοιράζονται θετικές εμπειρίες και καλές πρακτικές.
. Να αυξηθεί η διεθνής αναγνώριση.
Οι εταίροι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο EMbleMatiC-Εμβληματικό για να χαρακτηρίσουν την εμπειρία που συνδέεται με τη μοναδική και εξαιρετική φύση των ορεινών περιοχών τους και να δημιουργήσουν έναν καταστατικό χάρτη που συνοψίζει τις κοινές τους αξίες και τα 6 κοινά εμβληματικά τους κριτήρια.

ΠΑΡΟΝ
Το 2015 δημιουργήσαμε ένα έργο συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg MED για την περίοδο 2016-2019
Η εταιρική σχέση επεκτάθηκε το 2015 με νέους ορεινούς όγκους που προσδιορίστηκαν και μοιράζονται κοινά θέματα σε σχέση με τις μη ισορροπημένες συγκεντρώσεις τουριστικών ροών και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να προτείνουν μια νέα θέση για την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα Interreg MED παρείχε το τέλειο πλαίσιο για αυτή τη νέα κοινή φιλοδοξία και το επιτυχές αποτέλεσμα της αξιολόγησης έδωσε την ευκαιρία να υλοποιηθεί το έργο EMbleMatiC.

Ο γενικός στόχος του έργου EMbleMatiC είναι να δημιουργήσει και να δοκιμάσει μια ΝΕΑ και ριζικά διαφορετική τουριστική προσφορά βασισμένη στα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων ορεινών όγκων και να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές διακοπές δίπλα στη θάλασσα.
Οι στρατηγικοί στόχοι του έργου είναι:
Να εξισορροπηθούν οι συγκεντρώσεις τουριστικών ροών μεταξύ της θάλασσας και του βουνού, να παραταθεί η εποχικότητα και να βελτιωθούν οι οικονομικές αποδόσεις για τις περιοχές.
να δημιουργήσουν από κοινού και να εφαρμόσουν πιλοτικά μια νέα ποιοτική τουριστική προσφορά (slow tourism offer) που βρίσκεται στην ενδοχώρα των παράκτιων ορεινών περιοχών της ενδοχώρας (με τη δημιουργία 9 οίκο-διαδρομών με βάση τις εμβληματικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής).
Να βελτιώσουμε τη διεθνή αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων μας μέσω κοινών δράσεων επικοινωνίας

ΜΕΛΛΟΝ
Μετά το 2019 το δίκτυο πρέπει να εξελιχθεί. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της δουλειάς μας αποδειχθεί θετική, περισσότερα βουνά που πληρούν τα κριτήρια μας θα μπορούσαν να ενταχθούν στο δίκτυο για να αναπτύξουν τις τουριστικές τους πολιτικές.

ΠΟΥ & ΠΟΤΕ

Το 2013
το δίκτυο των Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων ξεκίνησε με πρωτοβουλία τριών αγροτικών περιοχών στη Γαλλία (Canigo), στην Ελλάδα (Όλυμπος) και στη Βουλγαρία (Pirin) που εργάζονται στο πλαίσιο των τοπικών τους προγραμμάτων LEADER. Χρησιμοποιώντας αυτή την καινοτόμο μέθοδο τοπικής ανάπτυξης που επιτρέπει στους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν μια περιοχή χρησιμοποιώντας το ενδογενές αναπτυξιακό τους δυναμικό, το δίκτυο αγκάλιασε δύο ακόμα βουνά σύντομα μετά τη δημιουργία, το Pedraforca (Ισπανία) και το Sainte-Victoire (Γαλλία).

το 2014
οι αρχικοί συνεργάτες συνέχισαν την υλοποίηση των δράσεων του έργου που χρηματοδοτήθηκαν από το Leader. Εν τω μεταξύ, οι συνεργάτες του όρους Canigo σάρωσαν τα πιθανά βουνά που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο δίκτυο.

το 2015
οι νεοεισερχόμενοι κλήθηκαν σε προπαρασκευαστική συνάντηση στο Sainte-Victoire (Γαλλία): δημιουργήθηκε η εταιρική σχέση του έργου EMbleMatiC για το πρόγραμμα Interreg MED. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης καθορίστηκαν τα κοινά ζητήματα και οι εδαφικές ανισορροπίες, υπογραμμίστηκαν οι κοινές αξίες και τα επιθυμητά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης, ενώ παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν επιτυχημένες και ορθές πρακτικές.

από το 2016 στο 2019
το έργο θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση των Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων ως παράκτιων προορισμών αριστείας.

Η γεωγραφική κάλυψη
του έργου EMbleMatiC αποτελείται από εννέα βουνά από πέντε χώρες: όλα έχουν ισχυρή σύνδεση με τη Μεσόγειο Θάλασσα και τις ακτές της.
Στην Γαλλία: Canigo και Sainte-Victoire
Στην Ελλάδα: Όλυμπος και Ψηλορείτης
Στην Ιταλία:  Αίτνα και Gran Sasso
Στην Ισπανία: Pedraforca (Καταλονία) and Serra de Tramuntana (Μαγιόρκα)
Στην Αλβανία: Cika

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει δέκα εταίρους από πέντε χώρες. εννέα τοπικοί οργανισμοί σε εννέα διαφορετικά βουνά και ένα πανεπιστήμιο.
Λίστα εταίρων
Syndicat Canigo Grand Site/Όρος Canigo-Πυρηναία/Γαλλία
Metropole d’ Aix Marseille/Όρος Ste Victoire-Προβηγκία/ Γαλλία
Development agency of Bergueda/Όρος Pedraforca-Καταλονία/ Ισπανία
Consell de Mallorca/Όρος Serra de Tramuntana-Μαγιόρκα/Ισπανία
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara/Όρος Έτνα-Σικελία/Ιταλία
Gal Gran Sasso Velino/Όρος Gran Sasso-Απέννινα/ Ιταλία
Pieriki Anaptixiaki/Όρος Όλυμπος-Μακεδονία /Ελλάδα
AKOMM-Psiloritis/Όρος Ψηλορείτης-Κρήτη/ Ελλάδα
Himara Municipality/Όρος Cika-Χιμάρα/Αλβανία
CETT-UB/Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy/Ισπανία

ΤΙ ΥΛΟΠΟΥΜΕ

Aρχικά
ΕΡΕΥΝΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΜΑΣ.
3 είδη ΘΕΜΑΤΩΝ σε σχέση με τις ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ προσδιορίζονται:
. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ: παραλιακή ζώνη και κορυφές/ ενδοχώρα παράκτιας περιοχής
. ΧΡΟΝΙΚΑ: βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα – καλοκαίρι / χειμώνας (εποχιακές εξάρσεις)
. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: έλλειψη οικονομικών αποδόσεων για τις παράκτιες περιοχές της ενδοχώρας
αυτό μας ΟΔΗΓΗΣΕ

ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ:
. Να δημιουργήσουμε και να δοκιμάσουμε μια ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ νέα προσφορά τουρισμού, με βάση τις ιδιαιτερότητες των βουνών μας, που βρίσκονται στην ενδοχώρα και θα δρα συμπληρωματικά με την παραδοσιακή προσφορά διακοπών στην θάλασσα.

Αυτή η προσφορά θα συνδυάζει την αξιοποίηση και την προστασία των φυσικών χώρων μας με έναν πιο βιώσιμο τρόπο διαχείρισης των τουριστικών ροών που περιλαμβάνει τους τοπικούς παράγοντες και τους κατοίκους.
για να ακολουθήσει

Η ΑΡΘΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Οι εταίροι του έργου υιοθέτησαν την αρθρωτή προσέγγιση της συνεργασίας του προγράμματος Interreg MED για τη σύσταση του έργου γύρω από τρεις “ενότητες”, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές φάσεις δημόσιας παρέμβασης, και συγκεκριμένα:
. Φάση ΜΕΛΕΤΗΣ, με την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών που εστιάζουν σε μια σε βάθος μελέτη της εμβληματικής διάστασης, δημιουργώντας ένα λειτουργικό μεθοδολογικό πλαίσιο, εφαρμόζοντάς το σε κάθε περιοχή και μια συνολική έκθεση μελέτης για το δίκτυο των εμβληματικών Μεσογειακών ορεινών όγκων.
. Μια φάση ΔΟΚΙΜΗΣ, για την υλοποίηση πιλοτικών έργων, εστιάζοντας σε μια προσέγγιση μάρκετινγκ που παρέχει το κοινό πλαίσιο αναφοράς για την υλοποίηση μοναδικών οίκο-διαδρομών για κάθε εταίρο
. Μια φάση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ της γνώσης, για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο, εστιάζοντας σε έναν οδηγό μεταφοράς για οίκο-διαδρομές και σε ένα κείμενο αναφοράς για τα εμβληματικά μεσογειακά βουνά.

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ

Tα σημαντικά μας παραδοτέα
για τη φάση μελέτης ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό της “εμβληματικής διάστασης” κάθε περιοχής με συμμετοχική προσέγγιση (αλλά και ένας τρόπος για να εκτιμηθεί η επιλεξιμότητα των μελλοντικών βουνών για ένταξη στο δίκτυο) μια εις βάθος μελέτη της εμβληματικής διάστασης των τουριστικών προορισμών των περιοχών.
για τη φάση δοκιμής

Μια σύντομη αναφορά μάρκετινγκ για ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν (slow tourism)  στους παράκτιους ορεινούς όγκους της Μεσογείου.

Ο εταίρος CETT θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της μελέτης για να τα μετουσιώσει σε ένα πιο λειτουργικό κοινό πλαίσιο αναφοράς για κάθε εταίρο για να ξεκινήσει τη δική του πιλοτική δράση.

Δημιουργία 9 εμβληματικών οικο-διαδρομών τουριστικής ανάπτυξης: καθεμία αναπτύσσει την εμβληματική διάσταση που αφορά την περιοχή κάθε εταίρου, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει τα κοινά εμβληματικά στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά μάρκετινγκ.

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr