Εκπαιδευτικά σεμινάρια του τοπικού προγράμματος Leader/CLLD

Η Πιερική Αναπτυξιακή προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την 1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος Leader / CLLD , απευθυνόμενα σε συμβούλους και μελετητές.

Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής.

Το πρώτο σεμινάριο θα γίνει την Τετάρτη 17 Απριλίου στις 12 το πρωί. Λόγω περιορισμένων θέσεων στο χώρο της Πιερικής καλείστε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2351027541 για να δηλώσετε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας.
Εφόσον καταγραφεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα ακολουθήσουν και άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ημερομηνίες που θα σας γνωστοποιηθούν έγκαιρα.