Η Πιερική Αναπτυξιακή συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο H2020PROSPECT του Horizon 2020, Framework Programme for Research and Innovation.

Στο H2020PROSPECT αναπτύσσονται ομότιμα (peer-to-peer) δικτυα τοπικών φορέων με στόχο το σχεδιασμό, τη χρηματόδοτηση και την εφαρμογή σχεδιων δράσης αειφόρου ενέργειας (SEAP).

H Πιερική Αναπτυξιακή συμμέτεχει στο group PROSPECT_2_PuL3 που επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια και δημοτικό φωτισμό μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) και Εταιρίων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).