Διευκρινήσεις/Συμπληρωματικό Υλικό 1ης προκήρυξης ιδιωτικών έργων.

2η τροποποίηση πρόσκλησης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΥ», στο πλαίσιο του έργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC».

Η Πιερική Αναπτυξιακή συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο H2020PROSPECT του Horizon 2020, Framework Programme for Research and Innovation.

Στο H2020PROSPECT αναπτύσσονται ομότιμα (peer-to-peer) δικτυα τοπικών φορέων με στόχο το σχεδιασμό, τη χρηματόδοτηση και την εφαρμογή σχεδιων δράσης αειφόρου ενέργειας (SEAP).

H Πιερική Αναπτυξιακή συμμέτεχει στο group PROSPECT_2_PuL3 που επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια και δημοτικό φωτισμό μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) και Εταιρίων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).