ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ)

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής – ΟΤΑ.

 

Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο εδώ

Υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων στο πλαίσιο τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Διευκρινήσεις/Συμπληρωματικό Υλικό 1ης προκήρυξης ιδιωτικών έργων.

Η Πιερική Αναπτυξιακή συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο H2020PROSPECT του Horizon 2020, Framework Programme for Research and Innovation.

Στο H2020PROSPECT αναπτύσσονται ομότιμα (peer-to-peer) δικτυα τοπικών φορέων με στόχο το σχεδιασμό, τη χρηματόδοτηση και την εφαρμογή σχεδιων δράσης αειφόρου ενέργειας (SEAP).

H Πιερική Αναπτυξιακή συμμέτεχει στο group PROSPECT_2_PuL3 που επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια και δημοτικό φωτισμό μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) και Εταιρίων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. που θα γίνει την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..

 

Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο